Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Klubu Hover dnia 3.12.2017 r.

 1. Jest większość klubowiczów, możemy zacząć walne zgromadzenie;
 2. Omówienie mienionego roku odnośnie: wyjazdów, imprez i spraw finansowych;
 3. Udzielenie absolutorium wybranemu zarządowi;
 4. Odczytanie listy klubowiczów i wykreślenie nieaktywnych członków;
 5. Powołanie komisji skrutacyjnej glosowania członków  do zarządu;
 6. Zgłoszenie członków do zarządu: Tomasz Kowalski, Robert Białecki, Wioletta Kółko, Piotr Kółko, Małgorzata Kosierb-Sybidło;
 7. Zmiana pkt. struktury odnośnie głosowania. Głosowanie odbywa się oddzielnie na każde stanowisko tzn. klubowicze oddają głosy kolejno na: prezesa, v-ce prezesa, skarbnika;
 8. Wybranie zarządu: Prezes – Robert Białecki, V-ce Prezes –  Małgorzata Kosierb-Sybidło, Skarbnik – Wioleta Kółko;
 9. Wolne wnioski: Basen 7 dni w tygodniu dla każdego klubowicza ( możliwość zabrania osoby towarzyszącej );
 10. Propozycja zrobienia badań lekarskich i umieszczenie informacji na stronie
 11. Wigilia Klubowa 26.11.2017 godz. 18:00
 12. Propozycja zorganizowania Kuligu jak spadnie śnieg: Kończyce 40 zł od głowy, bądź wyjazd w Bieszczady

Protokolant : Wioleta Kółko