Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Klubowiczów Klubu Płetwonurkowego HOVER

Walne Zgromadzenie Klubowiczów odbyło się 12 grudnia 2010 r. w siedzibie Klubu.

Program Walnego Zgromadzenia członków klubu „HOVER”
1. Powołanie prowadzącego Walne Zgromadzenie.
2. Powołanie protokolanta Walnego Zgromadzenia.
3. Sprawozdanie Zarządu za upływający okres sprawozdawczy.
4. Dyskusja nad sprawozdaniem.
5. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.
6. Odczytanie Statutu klubu:
• Dyskusja nad poszczególnymi punktami Statutu.
• Wnioski i zmiany do Statutu.
• Głosowanie zmian formalnych.
7. Odczytanie listy członków klubu:
• Usprawiedliwienie nieobecności lub skreślenie z listy członków.
8. Powołanie Komisji Wyborczej i Skrutacyjnej
9. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu.
10. Wybory – głosowanie tajne.
11. Dyskusja – wolne wnioski.
12. Expose nowo ukonstytuowanego Zarządu.
13. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Sprawozdanie wg protokolanta, Anny Rakickiej
1. Prowadzącym wybrał się Andrzej Białecki
2. Protokolantem została Anna Rakicka
3. Imprezy w tym roku: ogniska, kajaki, puszczanie bąków, impreza sylwestrowa, narty, kręgle, wyjazdy na nurkowanie.
4. Dyskusja – brak pytań.
5. Głosowanie nad absolutorium – jednogłośnie.
• Odbyło się głosowanie w sprawie otwarcia okna – jednogłośnie.
• Andrzejowi wyrosły rogi
• Prezes czyta regulamin i nikt go nie słucha. Ja piję herbatkę – o jaka dobra.
• Punkt 2 regulaminu – nudy, niewiadomo o co chodzi, ale i tak głosowali: 1 przeciw, 1 wstrzymała się, a reszta nie podniosła ręki
• Podstawowy obowiązek Klubowicza: kasa, kasa, kasa – wpłacić do klubu
• Tomek dobie usnął i prawie chrapie
• Wywalają jakiś pkt, ale nikt nie słuchał co.
• Rybki chyba są głodne, Wiesiek nic o nie nie dba
• Wykreślenie z listy Klubowiczów:
Binkiewicz Marceli: 17 za, 0 przeciw, 13 wstrzymało się
Bierut Dominika: 14 za, 14 wstrzymało się,
żółta rybka zrobiła – fuj – kupkę
Rybak Beata: 15 za, reszta się wstrzymała, Padi-Lok jej broni
Dziki dorwał się do sziszy i ciągnie, ciągnie, ciągnie aż dym nosem mu wychodzi
Dalej wywalamy
Jola Przepadło: 22 za
• Hura, Robert Białecki się odwiesza
• Dotarli ludziska z Lublina
• Leszek był w ubikacji, co on tam robił – sikał czy coś grubszego. Chyba nie zrobił do końca bo wyszedł niezadowolony
• Wybranie komisji do liczenia głosów: Wiesiek, Jacek, Leszek
• Kandydaci do zarządu:
– Gosia Sybidło
– Wiesiek Sybidło
– Andrzej Białecki
– Wiesia Filipek
– Pączek – on mówi, że nie chce bo jedzie na truskawki
– Tomasz Stadnicki
– Minio
– no i ja, fajna dziewczyna – Anna Rakicka
• Komisja zbierająca głosy opirdala się i wygonili posłańca. A Marcin – zbiera sfałszowane głosy
• Poszli liczyć, coś im długo schodzi, niech się śpieszą bo rosołek w domu czeka. A ziemniaczki mają być na 14.00
• Już – są wyniki:     Gosia Sybidło – 31
Filipek Wiesława – 19
Andrzej Białecki – 31
a Pączek może sprzątać, bo miał 2 głosy.
• Drugie głosowanie: Zarząd zostaje ten sam co był
• Obgadanie wyjazdów:
Andrzej proponuje małe dziwy, a chłopaki chcą razem z nim
• Już nam w brzuszkach burczy, kiedy się skończy bo jesteśmy głodni

Ja to pisałam, fajna dziewczyna
Anna Rakicka