Opłata członkowska za rok 2023

Składka członkowska na rok 2023 wynosi 200 zł. Wpłaty można dokonywać na konto: Piotr Kółko MBank 22 1140 2004 0000 3802 7727 7082.

Dodaj komentarz