Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Klubu Hover

02.12.2018 r.

  1. Lista obecności: 15 osób z 33 członków klubu.
  2. Wybranie protokolanta – Wioleta K.
  3. Przedstawienie sprawozdania finansowego z poprzedniego roku. Bilans jest dodatni – mamy na plus **** 🙂
  4. Przegląd listy członków: oooooo… Przyszedł spóźniony Biedronek; Z listy członków zniknął:  Leszek B.,  Magda J.,
  5.  Udzielenie absolutorium zarządowi
  6. Wybranie zarządu. Wolna dyskusja. Głosowanie jawne, aby został zarząd w starym składzie.
  7.  13 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymały się”

Prezes:Robert B.

V-ce Prezes: Małgorzata K.

Skarbnik: Wioleta K.

Brawo 🙂

 

Zarząd oraz członkowie ustalili zmianę wysokości składki na kwotę 170 zł

        Wolne wnioski i dyskusja: Wigilia klubowa 22.12.2018 godz. 18:00; Imprezy przyszłoroczne

Dodaj komentarz