Hotelowy wyjazd do Idżiptu

Szykuje się kolejny hotelowy wyjazd do Idżiptu. Termin to 24 czerwca do 1 lipca. Miejsce: Safaga. Jeśli ktoś jest jeszcze chętny to zapraszam.

Dodaj komentarz