Walne Zgromadzenie Klubu Hover 2017

Został wybrany nowy zarząd w składzie:

Prezes – Robert Białecki

V-ce Prezes –  Małgorzata Kosierb-Sybidło

Skarbnik – Wioleta Kółko

 

GRATULUJEMY !!! 🙂

 

Jedna z najważniejszych zmian jakie zostały ustalone to forma wpłaty wpisowego za członkostwo w klubie.

Formą tą jest przelew bankowy, zaś kwota członkowska zostaje bez zmian czyli 150 zł

Dane do przelewu:

Piotr Kółko

22 1140 2004 0000 3802 7727 7082

 

 

Pełne sprawozdanie z walnego zgromadzenia grudzień 2017

 

 

Dodaj komentarz