O nas

Witamy serdecznie na naszej stronie klubowej. Ma ona informować członków i sympatyków „Hovera” o tym, co w klubie się dzieje, o planowanych imprezach, szkoleniach, obozach i wyprawach nurkowych.

„Hover” istnieje od 2001 roku i liczy ponad czterdziestu pięciu członków. Naszym dorobkiem jest dobrze urządzony klub, nowoczesny sprzęt i ponad 100 przeszkolonych płetwali (na razie).

Najbardziej urzekającym atrybutem nurkowania, poza zdumiewającym początkowo faktem swobodnego oddychania pod wodą i niezwykłym uczuciem nieważkości są obrazy jakie wyczarowuje przed nami przyroda i przefiltrowane przez wodę światło. Niezwykłość tych, nie mających ziemskiego odpowiednika, widoków sprawia, że pozostają one na długo w pamięci. Kiedy jednak prosimy osobę nurkującą o wskazanie najpiękniejszego miejsca, które odwiedziła pod wodą, nie zdajemy sobie sprawy jak trudno dokonać takiego wyboru. Czy można bowiem porównać zielony, monochromatyczny świat jezior Polski z kamienistymi pejzażami Morza Śródziemnego lub przepychem tropikalnych raf koralowych? Jak ocenić, czy piękniejszy jest widok podwodnej ściany opadającej w „wielki błękit” czy oglądany z odległości kilkunastu centymetrów świat w skali makro? Czasami o naszych odczuciach zdecyduje przypadkowa gra świateł, wyjątkowa przejrzystość lub spotkanie z niezwykłym mieszkańcem podwodnego świata. Nie ma więc obiektywnie najlepszych miejsc nurkowych, są rozmaite, naprawdę doskonałe, podwodne światy, które obok różnic w charakterze wody i jej mieszkańców różnią się przede wszystkim perspektywą, z jakiej się im przyglądamy.

 

Regulamin Działalności Stalowowolskiego Klubu Płetwonurkowego HOVER

Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Dz.U.2001.79.855 z późniejszymi zmianami.

 1. Klub Płetwonurkowy HOVER, z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 11 w Stalowej Woli przy ul. Wojska Polskiego 9, powstał w celu:
  •  propagowania nurkowania, sportu i turystyki,
  •  zdrowego trybu życia i ochrony środowiska;
  •  działania na rzecz wzajemnego poznania różnych środowisk oraz przedstawicieli młodego pokolenia.
 2. Klub działa na terenie Rzeczpospolitej.
 3. Środki na działalność klubu pozyskiwane są wyłącznie ze składek członkowskich klubowiczów.
 4. Do reprezentowania Klubu powołany jest Zarząd.
 5. Stowarzyszenie nie posiada osobowości prawnej.

Rozdział I – Zarząd

 1. W skład zarządu wchodzą prezes, wiceprezes, skarbnik.
 2. Zarząd wybierany jest w tajnym głosowaniu przez Walne Zgromadzenie członków Klubu w pierwszą niedzielę grudnia każdego roku.
 3. Walne Zgromadzenie jest prawomocne, gdy w pierwszym terminie uczestniczy w nim 50% plus 1 członków Klubu, natomiast w drugim terminie wyznaczonym przez Zarząd, ten warunek nie jest konieczny do spełnienia.
 4. Spośród trzech kandydatów z największą ilością głosów Walne Zgromadzenie w tajnym głosowaniu wybiera osoby pełniące wyżej wymienione funkcje.
 5. Zarząd może powołać (w ramach potrzeb) do życia sekcję specjalistyczną np. do spraw turystyki podwodnej.
 6. Do podjęcia decyzji w sprawach Klubu wymagana jest jednomyślne decyzja co najmniej dwóch członków Zarządu.
 7. Członkowie Zarządu zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
 8. Zarząd ma prawo do zwoływania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rozdział II – Członkowie klubu

 1. Członkiem Klubu może być każdy sympatyk nurkowania, niekoniecznie płetwonurek. Członkostwo jest odpłatne.
 2. Członek Klubu ma obowiązek uczestniczyć w corocznym Walnym Zgromadzeniu Klubu.
 3. Członek Klubu powinien brać czynny udział pracach Klubu na rzecz propagowania nurkowania.
 4. Członek Klubu ma obowiązek uiszczenia rocznej składki w terminie do końca stycznia każdego roku. Wysokość składki podaje Zarząd do 1 stycznia. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało dodatkową opłatą w wysokości:
  •  25% wysokości składki – przy wpłacie w terminie 1-28 lutego;
  •  50% wysokości składki – przy wpłacie w terminie 1-31 marca;
  •  100% wysokości składki – przy wpłacie w terminie 1-30 kwietnia;
  •  200% wysokości składki – przy wpłacie po 30 kwietnia.
 5. Członkowie Klubu wznawiający członkostwo po niczym nieuzasadnionej przerwie zobowiązani są do wpłaty wpisowego w wysokości dwukrotnej wartości składki rocznej.
 6. Nieopłacenie składki w terminie do końca stycznia powoduje zawieszenie Członka Klubu w jego prawach do czasu uregulowania składki.
 7. W porozumieniu z Zarządem, istnieje możliwość rozłożenia wpłaty składki na raty, przy czym korzystanie z przywilejów Członka Klubu możliwe jest po wcześniejszym uregulowaniu składki za dany okres.
 8. Nowi Członkowie Klubu opłacają składkę według zasady:
  składka roczna/12 X ilość pełnych miesięcy do końca roku

Rozdział III – Zmiany w regulaminie

 1. Zmiany w regulaminie będą dokonywane na Walnym Zgromadzeniu Klubu zwykłą większością głosów.
 2. W sytuacjach wyjątkowych zmiany do regulaminu mogą być podejmowane przez Zarząd plus minimum 30% członków.
 3. Informacje o nadzwyczajnych zmianach w regulaminie będą wywieszone na tablicy ogłoszeń i klubowej stronie internetowej.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Klubowiczów z dnia 12 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Klubowiczów z dnia 4 grudnia 2011 r.